Intervenció social

Com a Institut de Psicologia, ARRELS té una divisió especialitzada en la intervenció amb infància, adolescència i família, així com altres col.lectius vulnerables, que es mostra especialment sensible a la interacció amb l’entorn i treballa des de l’enfocament de la intervenció comunitària.  

En aquest àmbit oferim:

Administracions públiques

Disseny i gestió de programes socials, educatius i terapèutics orientats a oferir atenció als col·lectius més vulnerables (gent gran, infància i adolescència, famílies…)

Entitats i associacions

Serveis de consultoria per al disseny i gestió de projectes socials i educatius.

Alguns dels nostres clients:

Scroll to Top