Logopèdia

Què fem?

A l’Institut psicològic Arrels treballem amb població infantojuvenil i adulta i som especialistes en el diagnòstic i reeducació de:

  • Alteracions de la Parla i del Llenguatge (Dislàlies, Retards de la parla i del llenguatge, Trastorn del desenvolupament del Llenguatge, Afàsies)
  • Trastorns del neurodesenvolupament (TEA)
  • Trastorns de l’aprenentatge i la lectoescriptura (Dislèxia, Disortograia, Disgrafia…)
  • Alteracions de l’equilibri muscular orofacial (deglució disfuncional, hàbits lesius, alteracions de la masticació)
  • Alteracions de la veu (disfonies, afonies)

La logopèdia és l’especialitat que s’ocupa de diagnosticar i tractar les alteracions relacionades amb la comunicació, tant oral com escrita.

La comunicació és una habilitat essencial per al desenvolupament de la persona a nivell emocional, social i cultural, i és per això que resulta essencial poder donar estratègies funcionals i treballar de manera coordinada amb altres professionals amb l’objectiu d’aconseguir un impacte global i positiu en el dia a dia de la persona.

Scroll to Top