Psicologia de Parella, Familiar i Grupal

Les persones necessitem de la relació amb altres persones per créixer de forma sana i saludable. La pertinença a diferents grups dota de sentit les nostres vides i possibilita nostre íntegre desenvolupament personal.

Quan aquestes experiències socials en els diferents àmbits de relació no són satisfactòries, o directament són la causa del nostre malestar, es recomana realitzar intervencions terapèutiques orientades a facilitar una millor comprensió i adaptació.

En aquests casos, hi ha diferents modalitats d’intervenció terapèutica que impliquen més d’una persona en el tractament, podent ser aconsellable la realització de teràpia de parella, familiar i / o grupal.

La connexió social és un impuls biològic, els éssers humans som inherentment socials i la nostra naturalesa està configurada establir relacions segures amb el nostre entorn.

Teràpia de parella

La parella constitueix una relació estable afectiva entre dues persones que es troben en constant canvi que pot travessar moments de dificultats, causant situacions de malestar entre els seus membres.

La parella resulta influïda pels canvis de l’cicle vital com el naixement o adopció d’un fill/a, l’acompanyament en el creixement i desenvolupament dels més petits, la malaltia o la mort de persones properes, la carrera professional, canvis de treball.

Les demandes més freqüents en aquest context terapèutic són els problemes de comunicació, gelosia, dificultats en relacionar-se amb les respectives famílies, sexualitat, monotonia, infidelitats, diferències en els projectes vitals, distanciament afectiu, educació dels fills, responsabilitats domèstiques

Facilitar la comunicació genuïna entre la parella serà un objectiu fonamental per permetre la comprensió i acceptació de les emocions i necessitats de cadascun dels seus membres a través de la pràctica de l’escolta activa.

Teràpia familiar

La família està constituïda per un grup de persones diferents, cadascun amb les seves necessitats personals i desitjos, les relacions poden constituir un intens eix de conflictes.

En el context familiar sorgeixen dinàmiques que poden generar tensions. Aquestes dinàmiques relacionals requereixen l’establiment de noves formes de comunicació i comprensió ; que permetin orientar altres formes de relació alternativa.

La intervenció des de la teràpia familiar consisteix en una intervenció del sistema en el seu conjunt, en el sentit que el treball terapèutic no es realitza sobre individualitats sinó sobre sistemes i subsistemes familiars.

L’objectiu d’aquesta intervenció terapèutica consistirà en proporcionar un espai de treball que ajudi a les famílies a aconseguir un funcionament més autònom i competent en el desenvolupament de les seves funcions socials, emocionals i educatives.

Teràpia grupal

Un grup terapèutic és un grup de persones que es reuneixen per compartir experiències, pensaments i sentiments, guiades per un terapeuta facilitador que serà el responsable d’integrar en les sessions grupals les condicions necessàries per aconseguir el canvi terapèutic cap a un major benestar psicològic.

L’objectiu d’aquestes trobades grupals consisteix en que les persones que participen adquireixin una major consciència de si mateixes a través d’un contacte més profund amb el seu món intern i organísmic, així com una major connexió amb el món emocional de les persones que els envolten.

Els canvis que acompanyen a la participació en un grup de trobada són:

  • Canvis individuals: una millora en la comprensió del sí mateix i les seves potencialitats, que permet modificar els aspectes cognitius i conductuals més rígids i apropar-nos a nosaltres mateixos amb una altra mirada.
  • Canvis relacionals: la intensitat de les relacions grupals produeix canvis en la comunicació dels participants amb el seu entorn fora del grup al ser les persones més capaces d’implicar els seus autèntics sentiments en les relacions.
Icono de Validado por la comunidad
Scroll to Top