Reeducacions Psicopedagògiques

En aquest àmbit acompanyem a nenes, nens i adolescents en les dificultats que poden sorgir en els diferents àmbits de la vida escolar, ja siguin acadèmics, socials i/o emocionals.

Oferim atenció a la diversitat i assessorament en els processos d’aprenentatge i ensenyament des de la confiança en el potencial de desenvolupament natural de les persones cap al seu propi creixement.

Per aquesta raó, no només tenim en compte les capacitats intel·lectuals sinó que treballem tenint en compte les característiques personals de cada persona, la seva situació, les seves experiències, el seu entorn així com les seves habilitats i interessos per a obtenir la millor adaptació al món acadèmic.

Aquesta intervenció s’aborda tenint en compte els àmbits:

  • Escolar: introduint les tècniques i mètodes d’estudi, estratègies de memorització, recuperació d’aprenentatges, preparació d’exàmens.
  • Cognitiva:  estimulant habilitats i capacitats com l’atenció, el raonament, la memòria o la concentració.
  • Emocional: reforçant l’autoestima i l’autoconcepte, afavorint la motivació i les habilitats socials i emocionals de l’infant o adolescent. 

Què fem?

A l’Institut Psicològic Arrels, realitzem avaluacions que ens permeten elaborar un pla de treball personalitzat que ajudi a les nenes, nens i adolescents a assolir el seu màxim potencial.

Per a això, especialistes de diferents àmbits d’intervenció acompanyem dificultats d’aprenentatge a través del desenvolupament de recursos sensorials, aplicacions multimèdia, estimulació cognitiva i altres estratègies.

A l’àrea d’intervenció psicoeducativa treballem de forma coordinada amb el context oferint suport a famílies i escoles amb les dificultats observades.

Com ho fem?

Estimulem les funcions cognitives fomentant la curiositat i la motivació. Treballem l’autonomia de l’alumne elaborant amb ells estratègies i tècniques d’estudi que els hi resultin eficaces, fomentem la planificació i organització, així com l’adquisició de rutines i nous mètodes d’estudi.

També tenim en compte el seu desenvolupament emocional acompanyats en el desenvolupament d’una autoestima i autoconcepte saludable, identificant i potenciant les seves habilitats i punts forts, augmentant d’aquesta manera la motivació en el desenvolupament del seu màxim potencial.

Scroll to Top