Serveis

L’Institut Psicològic Arrels està format per un ampli equip d’especialistes que provenen de diversos àmbits d’intervenció.

 

Els nostres serveis estan dissenyats per a adaptar-se a les necessitats individuals de cada persona, utilitzant un enfocament multidisciplinari que garanteix l’efectivitat de les nostres intervencions terapèutiques.

 

És per això que també col·laborem amb professionals externs d’altres especialitats que ens permeten oferir una atenció integral i completa.

Intervenció

psicologia adults

Psicologia adults

Des de la perspectiva de la psicologia evolutiva, l'adultesa es defineix com l'etapa en la qual l'individu aconsegueix l'autonomia personal mentre s'involucra en el seu entorn social. Els objectius típics d'aquesta etapa inclouen assoliments socials com establir relacions de parella, formar una família i desenvolupar-se en una ocupació que reflecteixi la identitat personal i proporcioni un sentit de pertinença a diversos grups.

No obstant això, durant aquest període és comú experimentar malestar emocional, bloqueig, preocupacions excessives i estrès, la qual cosa pot dificultar sentir-se plenament realitzats en les relacions i les activitats diàries.

La intervenció terapèutica té com a objectiu ajudar a la persona a comprendre millor les seves emocions, necessitats, actituds i maneres de relacionar-se, proporcionant-li un espai per a treballar en el seu desenvolupament personal i aconseguir una vida més autèntica i satisfactòria.

Algunes de les demandes terapèutiques més comunes en l'adultesa inclouen ansietat, estrès, depressió, baixa autoestima, dificultats en les relacions, problemes sexuals, trastorns psicosomàtics, addiccions, trastorns del somni o alimentaris, crisis existencials i qüestionaments sobre el sentit de la vida i l'espiritualitat.

psicologa trabajando con niña

Psicologia infantil i juvenil

Durant la infància, s'estableixen els fonaments per al desenvolupament integral del nen, abastant àreas físiques, cognitives, socials i emocionals. No obstant això, determinar si les conductes d'un nen són part del seu desenvolupament natural o necessiten intervenció terapèutica pot ser complicat.

Les demandes terapèutiques més comunes durant la infància inclouen dificultats d'aprenentatge i atenció, problemes emocionals, dificultats en la conducta i relacions socials, ansietat, baixa autoestima, maneig de la ira i frustració, així com dificultats amb la son i l'alimentació.

L'adolescència, és una etapa crucial marcada per importants canvis que impacten tant a l'adolescent com al seu entorn familiar. En aquest període de transformació, es desenvolupa una identitat renovada, una major autonomia emocional i una maduresa social que comporta nous desafiaments i conflictes tant interns com externs.

Les demandes terapèutiques més freqüents durant l'adolescència abasten temes com a autoestima, dificultats d'aprenentatge, planificació i tècniques d'estudi, abús de tecnologies, consum de substàncies, problemes d'inclinació, comportaments desafiadors o violents, bullying i trastorns alimentaris.

sesion grupal

Psicologia de parella, familiar i grupal


La connexió interpersonal és fonamental per a un desenvolupament saludable i equilibrat. Les relacions familiars, de parella i grupals juguen un paper crucial en la nostra vida, però poden sorgir desafiaments que generen malestar i dificulten el creixement personal.

La teràpia de parella aborda els conflictes i desafiaments que sorgeixen en la relació, com a problemes de comunicació, gelosia, diferències en projectes de vida, entre altres. L'objectiu principal és facilitar una comunicació oberta i genuïna per a comprendre i acceptar les emocions i necessitats de cada membre de la parella.

La teràpia familiar se centra en els conflictes i tensions dins del sistema familiar, buscant establir noves formes de comunicació i comprensió per a promoure relacions més saludables i funcionals. L'enfocament terapèutic es dirigeix al sistema familiar en el seu conjunt, més que a individus específics.

La teràpia grupal ofereix un espai per a compartir experiències, pensaments i sentiments amb altres participants sota la guia d'un terapeuta. Aquest enfocament promou una major consciència de si mateix i una connexió més profunda amb el món emocional propi i dels altres. Els canvis individuals i relacionals que sorgeixen en el grup poden tenir un impacte significatiu en la vida quotidiana dels participants.

Reeducacions-2

Reeducacions o estimulació cognitiva

En l'àmbit de la psicologia infantil i juvenil, acompanyem a nens i adolescents en les diverses dificultats que puguin sorgir en el seu entorn escolar, ja sigui en aspectes acadèmics, socials o emocionals.

La nostra intervenció s'enfoca en l'atenció a la diversitat i l'assessorament en els processos d'aprenentatge i ensenyament, reconeixent el potencial natural de desenvolupament de cada individu cap al seu creixement personal.

Considerem no sols les capacitats intel·lectuals, sinó també les característiques personals, experiències, entorn i habilitats i interessos individuals per a aconseguir una adaptació òptima a l'entorn acadèmic.

Realitzem avaluacions psicològiques per a elaborar un pla de treball personalitzat. A més, treballem en col·laboració amb el context, oferint suport a famílies i escoles.

La nostra metodologia se centra en estimular les funcions cognitives, fomentar l'autonomia de l'alumne mitjançant l'elaboració d'estratègies i tècniques d'estudi personalitzades i promoure el desenvolupament d'una autoestima saludable, identificant i potenciant les seves habilitats per a augmentar la seva motivació i aconseguir el seu màxim potencial.

Sonrisa 3

Logopèdia

La logopèdia és una disciplina que s'encarrega de diagnosticar i tractar les alteracions relacionades amb la comunicació, tant oral com escrita.

La comunicació és fonamental per al desenvolupament emocional, social i cultural de la persona, per la qual cosa és crucial proporcionar estratègies funcionals i treballar en col·laboració amb altres professionals per a aconseguir un impacte positiu i global en la vida diària de l'individu.

ordenador abierto con una sesion online

Sesions online

Les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies ens donen l'opció de fer les sessions sense haver de desplaçar-se. Creem un espai segur virtual mitjançant una plataforma que garanteix la seguretat de les vostres dades, en un espai privat online, integrant, si ho desitja la Intel·ligència Artificial per poder gravar, rebre, transcriure, resumir o veure la sessió.

Informació de contacte
Carrer de l'Església 2 08800 Vilanova i la Geltrú
☎️ 93 810 31 27
Arrels a les Xarxes Socials: